Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thực tập chuyên môn K53 (Mạng & HTTT)

Đăng vào 11-05-2015 22:01 PM

Đăng bởi : Bùi Ngọc Dũng

Lượt xem : 1417

Thực tập chuyên môn K53 (Mạng & HTTT)

1. Thời gian thực tập (01 tuần): 18/5/2015 đến 24/5/2015

2. SV tự liên hệ với GV để được giao công việc. (theo DS đi kèm)

Chú ý: - Vì thời gian thực tập ít (01 tuần) nên đề nghị các SV liên lạc ngay với các GV để nhận được nhiệm vụ.

            - Nếu quá thời gian BM không chịu trách nhiệm.

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CHUYÊN MÔN

 

LỚP: Hệ thống thông tin K53

 

STT

Họ và tên

GVHD

Ghi Chú

1

Đặng Ngọc Ánh

Th.S Trần Vũ Hiếu

01629393077

2

 Tô Thị Bảo Chi

Th.S Trần Vũ Hiếu

 

3

 Trần Văn Dương

Th.S Trần Vũ Hiếu

 

4

Nguyễn Đức Hậu

Th.S Trần Vũ Hiếu

 

5

 Nguyễn Quỳnh Hoa

ThS Tiêu T Ngọc Dung

0943496309

6

  Trần Thị Hoa

ThS Tiêu T Ngọc Dung

 

7

 Lê Hữu Hoàng

ThS Tiêu T Ngọc Dung

 

8

 Nguyễn Huy Hoàng

ThS Tiêu T Ngọc Dung

 

9

 Nguyễn Kiều Hưng

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

0912228980

10

 Lê Thị Hường

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

 

11

 Đào Thị Huệ Lê

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

 

12

 Nguyễn Đăng Nam

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

 

13

 Vũ Thị Ngọc Ngân

TS. Phạm Thanh Hà

0904763604

14

 Nguyễn Thị Nhung

TS. Phạm Thanh Hà

 

15

 Phạm Thị Quyên

TS. Phạm Thanh Hà

 

16

 Phạm Thị Tâm

TS. Phạm Thanh Hà

 

17

 Lê Thị Thu Thảo

TS. Phạm Thanh Hà

 

18

Vũ Thị Phương Thảo

TS. Đặng Thị Thu Hiền

0912171074

19

 Nguyễn Đăng Thức

TS. Đặng Thị Thu Hiền

 

20

Nguyễn Mạnh Thưởng

TS. Đặng Thị Thu Hiền

 

21

 Nguyễn Sỹ Tiến

TS. Đặng Thị Thu Hiền

 

22

 Khương Cẩm Tú

TS. Đặng Thị Thu Hiền

 

23

Lê Việt Đức (HTTT52)

TS. Đặng Thị Thu Hiền

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CHUYÊN MÔN

 

LỚP: Mạng máy tính và truyền thông K53

 

STT

Họ và tên

GVHD

Ghi Chú

1

 Hoàng Thuỳ Dung

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

0912175955

2

Trần Thị Hảo

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

 

3

 Lê Đinh Thế Hoạch

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

 

4

 Nguyễn Thị Hồng

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

 

5

 Vũ Thị Thu Huyền

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

 

6

 Đàm Thị Hương

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

 

7

 Vương Sỹ Khải

Th.S Đỗ Thanh Thủy

0906206713

8

 Nguyễn Thế Linh

Th.S Đỗ Thanh Thủy

 

9

 Lê Hồng Linh

Th.S Đỗ Thanh Thủy

 

10

 Nguyễn Đức Luân

Th.S Đỗ Thanh Thủy

 

11

 Nguyễn Thị Thanh Mai

Th.S Đỗ Thanh Thủy

 

12

 Nguyễn Thị Oanh

Th.S Đỗ Thanh Thủy

 

13

 Vũ Quốc Phong

Th.S Nguyễn Kim Sao

0905883993

14

 Nguyễn Hoàng Sơn

Th.S Nguyễn Kim Sao

 

15

 Lưu Đức Thắng

Th.S Nguyễn Kim Sao

 

16

 Ngô Bá Thế

Th.S Nguyễn Kim Sao

 

17

 Mai Thị Trang

Th.S Nguyễn Kim Sao

 

18

 Phạm Quốc Triệu

TS. Bùi Ngọc Dũng

0913045130

19

 An Văn Tùng

TS. Bùi Ngọc Dũng

 

20

 Ngô Thanh Tùng

TS. Bùi Ngọc Dũng

 

21

Nguyễn Thanh Việt

TS. Bùi Ngọc Dũng

 

22

 Phạm Thế Vượng

TS. Bùi Ngọc Dũng

 

23

 Phạm Thị Xuân

TS. Bùi Ngọc Dũng

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang