Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng vào 10-10-2017 20:01 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 2730

TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang