Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Điểm thành phần Công nghệ Oracle Khóa 54

Đăng vào 24-11-2016 18:15 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 2237

Điểm thành phần Công nghệ Oracle Khóa 54

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 

HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ ORACLE 

LỚP CNTT1,2,3-K54

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang