Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Tin tuyển sinh

Tin nổi bật

Thông báo về địa điểm và danh sách các tiểu ban NCKH SV 2019 - 2020

Thông báo về địa điểm và danh sách các tiểu ban NCKH SV 2019 - 2020
Nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Mẫu báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020
Mẫu báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên

Thông báo:Lịch nộp và bảo vệ học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) các lớp CNTT K57 trở về trước

Thông báo:Lịch nộp và bảo vệ học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) các lớp CNTT K57 trở về trước
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2019-2020. Khoa CNTT thông báo kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 57 trở về trước 

Thông báo
Đối tác
lên đầu trang