Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Tin tuyển sinh

Tin nổi bật

Kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập tốt nghiệp và Nộp đề cương ĐATN sinh viên Khóa 56 trở về trước

Kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập tốt nghiệp và Nộp đề cương ĐATN sinh viên Khóa 56 trở về trước
Kế hoạch nghiệm thu Thực tập tốt nghiệp và Nộp đề cương ĐATN sinh viên Khóa 56 trở về trước.

Tuyển chọn đội bóng chuyền nam SV Khoa CNTT tham gia Giải Bóng chuyền nam SV trườngnăm 2018 - 2019

Tuyển chọn đội bóng chuyền nam SV Khoa CNTT tham gia Giải Bóng chuyền nam SV trườngnăm 2018 - 2019
Tuyển chọn đội bóng chuyền nam SV Khoa CNTT năm 2018-2019 tham gia Giải Bóng chuyền nam SV trường

Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 55, 54 đợt giao đồ án tháng 09/2018

Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 55, 54 đợt giao đồ án tháng 09/2018
Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 55, 54 đợt giao đồ án tháng 09/2018. Yêu cầu:  - Sinh viên có mặt trước 15 phút để chuẩn bị máy tính và slide

Thông báo
Đối tác
lên đầu trang