Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Tin tuyển sinh

Tin nổi bật

Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 56 trở về trước đợt giao đồ án tháng 09/2019

Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 56 trở về trước đợt giao đồ án tháng 09/2019
Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa 56 trở về trước đợt giao đồ án tháng 09/2019.

Danh sách phân công giảng viên đọc duyệt học phần đồ án tốt nghiệp đợt giao tháng 9/2019

Danh sách phân công giảng viên đọc duyệt học phần đồ án tốt nghiệp đợt giao tháng 9/2019
Danh sách phân công giảng viên đọc duyệt học phần đồ án tốt nghiệp đợt giao tháng 9/2019   Ghi chú: - Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để biết kế hoạch làm việc.  

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp tháng 12/2019

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp tháng 12/2019
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp khóa 57 trở về trước đợt tháng 12/2019. Ghi chú: Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để biết kế hoạch làm việc.  

Thông báo
Đối tác
lên đầu trang