Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập tốt nghiệp và Nộp đề cương ĐATN sinh viên Khóa 56 trở về trước

Đăng vào 17-01-2019 17:28 PM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1555

Kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập tốt nghiệp và Nộp đề cương ĐATN sinh viên Khóa 56 trở về trước

Khoa CNTT gửi các bạn sinh kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập tốt nghiệp và nộp đề cương đồ án tốt nghiệp của sinh viên chính quy Khóa 56 trở về trước:

- Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (10-15 trang tóm tắt công việc được giao trong quá trình làm thực tập tốt nghiệp) cho Giáo viên hướng dẫn ngày 21/01/2019.

- Sinh viên đăng ký học phần đồ án tốt nghiệp và đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp nộp đề cương đồ án tốt nghiệp (02 bản, theo mẫu đính kèm) có ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn nộp cho các bộ môn của GVHD trong ngày 21/01/2019.

- Sinh viên đăng ký thực tập ở công ty (trừ các công ty FPT Telecom, Fsoft, Samsumg SVMC) xin bản đánh giá quá trình thực tập tại công ty theo mẫu đính kèm và nộp về Văn phòng Khoa (phòng 306-A9) chậm nhất 16h ngày 23/01/2019.

Trân trọng!

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang