Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp đã giao cho sinh viên Khóa 56 trở về trước đợt giao tháng 09/2019

Đăng vào 25-12-2019 05:49 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1252

Kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp đã giao cho sinh viên Khóa 56 trở về trước đợt giao tháng 09/2019

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang