Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp K57 trở về trước

Đăng vào 25-07-2020 08:41 AM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 1340

Kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp K57 trở về trước

Khoa CNTT thông báo kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 57 trở về trước.

Các em đã bảo vệ xem kết quả của mình trong file đính kèm.

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang