Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Đăng vào 16-04-2019 14:30 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1227

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Công nghệ thông tin Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019
           
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
           
Hội nghị NCKH SV các tiểu ban thuộc Khoa Công nghệ thông tin đã thành công tốt đẹp. Các tiểu ban đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019, kết quả có 16 đề tài đã đạt giái. Danh sách cụ thể như sau:
           
TT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp   Người hướng dẫn
Giải Nhất
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh phát hiện ngã dựa trên thị giác máy tính Nguyễn Anh Tuấn Công nghệ thông tin 3 58   TS. Bùi Ngọc Dũng
Vũ Quang Tuyền Công nghệ thông tin 3 58
2 Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh Nguyễn Duy Toản Công nghệ thông tin 2 57   ThS. Đỗ Văn Đức
Đặng Công Duy Công nghệ thông tin 2 57
Hà Văn Nam Công nghệ thông tin 2 57
3 Tìm hiểu thuật toán Boyer Moore và xây dựng ứng dụng tìm từ khóa trong văn bản Đỗ Văn Cường Công nghệ thông tin 3 57   TS. Trần Văn Dũng
Nguyễn Trung Nghĩa Công nghệ thông tin 3 57
Phạm Thị Thùy Linh Công nghệ thông tin 3 57
Giải Nhì
1 Sử dụng Facebook API xây dựng chương trình hỗ trợ kinh doanh online Hàn Việt Anh Công nghệ thông tin 2 57   ThS. Nguyễn Thu Hường
Trịnh Duy Đức Công nghệ thông tin 2 57
2 Nghiên cứu và ứng dụng random forest để dự đoán ung thư Chu Trần Đại Công nghệ thông tin 3 58   ThS. Trần Vũ Hiếu
Nguyễn Văn Huấn Công nghệ thông tin 3 58
Phạm Văn Hoàng Công nghệ thông tin 3 58
3 Nghiên cứu và tìm hiểu về triển khai hệ thống tự động với Kubernates Nguyễn Đăng Dũng Công nghệ thông tin 2 56   ThS. Bùi Minh Cường
4 Nghiên cứu mạng nơron và xây dựng ứng dụng tách vật thể trong ảnh Đào Trung Thành Công nghệ thông tin 3 58   ThS. Trần Vũ Hiếu
Bùi Quang Duy Công nghệ thông tin 3 58
Bùi Tuấn Anh Công nghệ thông tin 3 58
Nguyễn Thị Ngọc Mai Công nghệ thông tin 3 58
Đỗ Hồng Uyên Công nghệ thông tin 3 58
5 Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý giảng dạy tại khoa CNTT Nguyễn Thế Tiến Công nghệ thông tin 2 56   TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Lường Đình Quân Công nghệ thông tin 2 56
Nguyễn Đức Thành Công nghệ thông tin 2 56
Ngô Chí Tài Công nghệ thông tin 2 56
Giải Ba
1 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện qua internet Nguyễn Chính Thọ Công nghệ thông tin 2 57   ThS. Đỗ Văn Đức
Nguyễn Hữu Nghĩa Công nghệ thông tin 2 57
2 Nghiên cứu Deep learning và áp dụng xây dựng ứng dụng  điểm danh thông minh Bùi Thanh Nam Công nghệ thông tin 3 57   TS. Hoàng Văn Thông
Mai Tất Duyệt Công nghệ thông tin 3 57
Phạm Thị Thu Trang Công nghệ thông tin 2 57
3 Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý nhà hàng Bùi Đăng Khoa Công nghệ thông tin 1 57   TS. Lại Mạnh Dũng
Nguyễn Minh Hoàng Công nghệ thông tin 1 57
Phạm Văn Quyết Công nghệ thông tin 1 57
4 Xây dựng ứng dụng tra cứu tỉ giá ngoại tệ sử dụng dịch vụ Node JS Đào Duy Khởi Công nghệ thông tin 3 58   ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nguyễn Tuấn Minh Công nghệ thông tin 3 58
5 Tìm hiểu về IoT và xây dựng ứng dụng Nguyễn Duy Hiếu Công nghệ thông tin 3 57   ThS. Nguyễn Thanh Toàn
Đỗ Trần Phương Công nghệ thông tin 3 57
6 Xây dựng website giới thiệu và bán thực phẩm sạch Ly Mí Và Công nghệ thông tin 3 57   TS. Cao Thị Luyên
Nguyễn Văn Quân Công nghệ thông tin 3 57
           
Giải Khuyến khích
1 Nghiên cứu công cụ lập trình game đa nền tảng Unity và ứng dụng xây dựng trò chơi Mario new version. Lê Nguyễn Duy Quang Công nghệ thông tin 3 58   Nguyễn Việt Hưng 
Trần Văn Toàn Công nghệ thông tin 3 58
Nguyễn Trọng Thắng Công nghệ thông tin 3 58
Phạm Quốc Thịnh Công nghệ thông tin 3 58
2 Xây dựng ứng dụng quản lý lịch học và thi cho sinh viên trên nền tảng di động. Nguyễn Huy Khôi Công nghệ thông tin 1 57   TS. Nguyễn Trọng Phúc
Trần Văn Hiện Công nghệ thông tin 1 57
Trần Minh Hiệp Công nghệ thông tin 1 57
Phan Ngô Phước Công nghệ thông tin 1 57
           
           
        TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
           
           
           
        TS NGUYỄN QUỐC TUẤN
Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang