Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K56 trở về trước đã đăng ký học phần ...

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K56 trở về trước đã đăng ký học phần ĐATN tháng 9/2019

Đăng vào 23-09-2019 07:39 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1326

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K56 trở về trước đã đăng ký học phần ĐATN tháng 9/2019

Kính gửi : Sinh viên khóa 56, 55, 54 hệ chính quy ngành CNTT đã đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2019.

                - Văn phòng Khoa CNTT         

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2019-2020; Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 09/09/2019 của Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa CNTT.

Khoa CNTT thông báo kế hoạch và nội dung thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp  (CNT04.10) dành cho sinh viên khóa 56, 55, 54 hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin đăng ký vào đợt tháng 9/2019 trong file đính kèm.

Gồm có: 

- Kế hoạch triển khai học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) học kỳ I năm học 2019-2020

- Danh sách phân công GVHD

- Mẫu đề cương ĐATN

 

Sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn để có kế hoạch làm việc cụ thể!

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang