Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thời gian, địa điểm, danh sách báo cáo các tiểu ban

Đăng vào 15-04-2016 15:25 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1198

Thời gian, địa điểm, danh sách báo cáo các tiểu ban
Danh sách các thành viên tiểu ban và các đề tài thuộc tiểu ban trong file đính kèm
Thời gian diễn ra phiên tiểu ban: từ 7h30 - 17h00 thứ 4 ngày 20/4/2016
Địa điểm tiểu ban 1: phòng 401 A8; Tiểu ban 2: Phòng 402 A8
Sinh viên có mặt lúc 7h15 để chuẩn bị báo cáo.
Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang