Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • THÔNG BÁO: Về kế hoạch thực hiện các học phần: Thực tập tốt nghiệp (CNT03.2), ...

THÔNG BÁO: Về kế hoạch thực hiện các học phần: Thực tập tốt nghiệp (CNT03.2), Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)

Đăng vào 11-12-2018 13:08 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1736

THÔNG BÁO:  Về kế hoạch thực hiện các học phần:  Thực tập tốt nghiệp (CNT03.2), Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

 Số:…./TB-K.CNTT

 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thực hiện các học phần:

Thực tập tốt nghiệp (CNT03.2), Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)

  

Kính gửi: Các sinh viên hệ chính quy Khóa 56 Ngành Công nghệ thông tin

 

Căn cứ chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin áp dụng cho khóa 55 hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin;

 Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2018-2019;

 Khoa CNTT thông báo kế hoạch và nội dung thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp (CNT03.2) và Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 56 như sau:

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Định hướng chuyên môn. Đăng ký nơi thực tập, hướng chuyên môn

13h30 ngày 11/12/2018 tại phòng 108-A5

Khoa tổ chức gặp mặt toàn thể sinh viên K56 để trao đổi về các hướng chuyên môn

2

Đăng ký học phần (hướng chuyên môn) trên trang qldt.utc.edu.vn và nộp học phí theo quy định của Nhà trường

02/12/2018 – 05/12/2018

Tất cả sinh viên đăng ký học phần Thực tập TN. Chỉ các sinh viên đủ điều kiện mới đăng ký đồ án.

3

Xem danh sách phân công GVHD thực tập và GV hướng dẫn đồ án.

14/12/2018

Website của khoa

4

Thực hiện thực tập tốt nghiệp tại đơn vị thực tập dưới sự giám sát của GV hướng dẫn.

24/12/2018 – 13/01/2019

 

6

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

21/01/2019

Sẽ thông báo chi tiết sau

7

Nộp bản kế hoạch thực hiện đồ án (nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp) đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

21/01/2019

 

8

Thực hiện làm đồ án tốt nghiệp

11/02/2019 – 11/05/2019

Báo cáo tiến độ làm đồ án tốt nghiệp vào tháng 4/2019.

9

Nộp báo cáo đồ án

20/05/2019

Nộp tại Văn phòng khoa CNTT

10

Bảo vệ đồ án

03/06/2019 - 08/06/2019

 

TRƯỞNG KHOA CNTT

 

 

 

NGUYỄN QUỐC TUẤN

 

 

ĐĂNG KÝ HƯỚNG CHUYÊN MÔN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HẠN ĐĂNG KÝ: 17H00 NGÀY 13/12/2018

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang