Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THÔNG BÁO: V/v: nhập sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K57

Đăng vào 07-10-2016 15:51 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1506

THÔNG BÁO:  V/v: nhập sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K57

 

 

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GTVT

*****

Số:     190 /TB - ĐTN

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

 “V/v: nhập sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K57”

Kính gửi:       Ban chấp hành các Liên chi Đoàn.

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017 của BCH Đoàn TN trường đại học GTVT. BCH đoàn trường ra thông báo về Quy trình nhập sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K57 cụ thể như sau:

 

  1. Liên chi Đoàn thông báo tới các Chi đoàn.
  2. Đoàn viên chuẩn bị sổ Đoàn (có xác nhận chuyển sinh hoạt Đoàn của cơ sở cũ), nộp cho Bí thư lớp: Sổ  Đoàn, Đoàn phí 24.000đ/năm.
  3. Bí thư Chi đoàn tập hợp sổ Đoàn viên, thu Đoàn phí, lập 03 danh sách Đoàn viên (theo mẫu).
  4. Bí thư Chi đoàn làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn tại Văn phòng Đoàn trường-P404A9, nộp cho Đoàn trường: Sổ đoàn, 03 danh sách đoàn viên, bản mềm danh sách, 1/3 tổng số tiền đoàn phí (giữ lại 2/3 tổng số tiền Đoàn phí làm kinh phí hoạt động của Chi đoàn).
  5. Đoàn trường kiểm tra danh sách đoàn viên, thu đoàn phí, xác nhận vào 03 danh sách Đoàn viên, xác nhận vào sổ Đoàn; gửi lại Bí thư Chi đoàn: 01 danh sách đoàn viên, sổ Đoàn của Chi đoàn; gửi lại Liên Chi đoàn: 2/3 tổng số tiền đoàn phí thu được từ các chi đoàn, 01 danh sách Đoàn viên của các Chi đoàn.
  6. Bí thư Chi đoàn gửi lại sổ đoàn đã có xác nhận của Đoàn trường cho Đoàn viên.

Thời gian làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn tại Văn phòng Đoàn trường, buổi sáng từ 08h00’-11h30’, buổi chiều từ 13h00’-17h0’0. Thời gian làm thủ tục cho các đơn vị như sau:

-         LCĐ Khoa MT&ATGT, LCĐ Khoa Cơ khí, LCĐ Khoa CNTT: 17/10/-19/10/2016.

-         LCĐ Khoa VTKT, LCĐ Khoa KTXD, LCĐ Khoa Điện-Điện tử:20/10-25/10/2016.

-         LCĐ Khoa CT, LCĐ Khoa Đào tạo QT: 26/10-31/10/2016.

Nhận được thông báo này đề nghị các LCĐ khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

 

 

T.M  BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 Bí thư

 

 

 

 Mai Nam Phong

 

 

 

 

           

(Mẫu danh sách Chi tiết trong file đính kèm)

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang