Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • THÔNG BÁO: DANH SÁCH CHÍNH THỨC VÀ LỊCH HỌC LỚP “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI ...

THÔNG BÁO: DANH SÁCH CHÍNH THỨC VÀ LỊCH HỌC LỚP “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG NĂM HỌC 2018-2019 - Đợt tháng 3/2019

Đăng vào 25-02-2019 10:28 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1592

THÔNG BÁO: DANH SÁCH CHÍNH THỨC VÀ LỊCH HỌC LỚP “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG NĂM HỌC 2018-2019 - Đợt tháng 3/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CHÍNH THỨC VÀ LỊCH HỌC LỚP “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG NĂM HỌC 2018-2019 - Đợt tháng 3/2019

 

Sau khi tổng hợp danh sách, Ban tổ chức xin thông báo danh sách đăng ký và lịch học chính thức như sau:

I. LỊCH HỌC CHÍNH THỨC

  - Từ 18h đến 21h thứ 2, thứ 4, tại Phòng máy tính 502-A4

Từ 4/3/2019 đến 28/4/2019

II. DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC 

STT

Họ và tên

MSV

Lớp

Khóa

1

Đào Như Anh

171202682

CNTT4

58

3

Trần Văn Minh

171202726

CNTT2

58

4

Đinh Thị Phương Thư

171202869

CNTT2

58

5

Nguyễn Đức Tuấn Anh

171200609

CNTT2

58

6

Trần Minh Quang

171202404

CNTT2

58

7

Nguyễn Minh Ánh

171200150

CNTT2

58

9

Đặng Ngọc Duy

171210012

CNTT2

58

10

Nguyễn Văn Quân

171201724

CNTT2

58

11

Nguyễn Đức Tuấn Anh

171200609

CNTT2

58

12

Nguyễn việt tùng

171210758

CNTT2

58

13

Trần Anh Dũng

171200499

CNTT2

58

14

Nguyễn Văn Hùng

171201494

CNTT2

58

15

Nguyễn Văn Tráng

171202324

CNTT2

58

16

Bùi Thị Nhung

171201760

CNTT2

58

17

Nguyễn Minh Quân

171200130

CNTT2

58

18

Nguyễn Khắc Đức Quân

171200201

CNTT2

58

19

Vũ Tuấn Anh

171212853

CNTT2

58

20

Lê Bá Ngọc

181201410

CNTT2

59

21

Tạ Quang Huy

181213890

CNTT2

59

22

Lê Quang Duy

181203460

CNTT2

59

23

Lê Quang Vinh

181203530

CNTT2

59

24

Đỗ Tiến Thành

181231337

CNTT2

59

25

Bùi Đức Phú

181201458

CNTT2

59

26

Trương Công Long

181211884

CNTT2

59

27

Lương Cao Quý

181202916

CNTT2

59

28

Nguyễn Thị Giang

181212423

CNTT2

59

29

Nguyễn Mạnh Hùng

181211533

CNTT2

59

30

Nguyễn Đức Lương

181213373

CNTT2

59

31

Nguyễn Vũ Long

181212110

CNTT2

59

32

ĐỖ XUÂN CẢNH

181202577

CNTT2

59

33

Trần Tuấn Anh

181213379

CNTT2

59

34

Phạm Đức Mạnh

181202862

CNTT2

59

35

Nguyễn đức Tâm

181201436

CNTT2

59

36

Nguyễn Đại Cương

181233518

CNTT2

59

37

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

181200551

CNTT2

59

38

Nguyễn Đức Phú

181201867

CNTT2

59

39

Phạm Ngọc Đô

181202681

CNTT2

59

40

Đặng Thị Lan Hương

181203962

CNTT2

59

41

Nguyễn Viết Đại

181211927

CNTT2

59

42

Lê Minh Hiếu

181202287

CNTT2

59

43

Phạm Hoàng Long

181200830

CNTT2

59

44

Lưu Thị Tươi

181202066

CNTT2

59

45

Phạm Thị Loan

181201168

CNTT2

59

46

Vũ mạnh đức

181203411

CNTT2

59

47

Nguyễn Văn Tươi

181203187

CNTT2

59

48

Ngô Kim Long

181202999

CNTT2

59

49

Lê Thị Phương

181213616

CNTT2

59

50

Giáp Bằng Nhân

181202201

CNTT2

59

51

Bùi Huy Bình

181210764

CNTT2

59

52

Nguyễn Đức Tài

181200777

CNTT3

59

 

 

 

 

 

53

Vũ Thanh Nam

181202020

CNTT1

59

54

Lê Thị Ánh

181203561

CNTT2

59

Nếu sinh viên có kế hoạch khác vui lòng thông báo cho Ban tổ chức lớp học trước ngày 4/3/2019 qua email: khoacntt.utc@gmail.com 

 

                                                                                      P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

                                                                                                              NGUYỄN ĐỨC DƯ

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang