Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo: Lịch khai giảng khóa học

Đăng vào 25-08-2016 03:32 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1236

Thông báo: Lịch khai giảng khóa học

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Khoa Công nghệ thông tin

                                                   

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

SỐ:    TB/CNTT    

THÔNG BÁO

V/v Khai giảng khóa học Ứng dụng thuật toán phối hợp với Samsung

I. LỊCH KHAI GIẢNG

1. Lớp CNTT (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

Thời gian: 7h00 ngày 27/8/2016  

Địa điểm: Phòng Samsung Lab 404-A4 Trường Đại học GTVT

2. Lớp Đ-ĐT (Dành cho sinh viên khoa Điện Điện tử)

Thời gian: 13h00 ngày 27/8/2016  

Địa điểm: Phòng Samsung Lab 404-A4 Trường Đại học GTVT

 

II. DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC

Trải qua vòng thi sơ loại đầu vào diễn ra vào ngày 20/8/2016, căn cứ tổng điểm đạt được của 5 bài thi và chỉ tiêu số lượng sinh viên mỗi lớp, Khoa công nghệ thông tin và Khoa Điện Điện tử đã chọn ra các sinh viên đủ điền kiện tham gia khóa học.

Khoa CNTT:

1401351 Công nghệ thông tin 4 55 Nguyễn Thành Duy
1402959 CNTT1K55 55 Nguyễn Đức Hiếu
1420946 Công nghệ thông tin 4 55 Hồ Sỹ Thức
1300791 CNTT1 54 Đỗ Văn Chanh
1406020 CNTT4 K55 Đỗ Minh Phong
1405229 Công nghệ thông tin 4 55 Đào Trần Minh
1308245 CNTT1 54 Phạm Thanh Tân
1403447 CNTT4 - K55 55 Từ Tất Huân
1420960 Công nghệ thông tin 1 k55 Phan Sỹ Mạnh Tiến 
1303763 Công nghệ thông tin 3 54 Nguyễn Thị Thu Hoài
1405632 Công nghệ thông tin 1 55 Vũ Thị Nga
1403468 CNTT1 K55 Nguyễn Thị Huế
1328086 Công nghệ thông tin 1 54 Nguyễn Đông Đồng
1310786 Công nghệ thông tin 3 54 Hoa Anh Tú
1408093 CNTT3_K55 55 Nguyễn Văn Toàn
1306513 CNTT2 54 Nguyễn Van Nam
1309281 Công nghệ thông tin 1 54 Mai Thị Ngọc Thương
1408149 CNTT4 K55 Đỗ Thị Huyền Trang
1408265 CNTT4 K55 Dương Công Tráng
1400521 công nghệ thông tin 1 k55 Ngô Thị Ba
1409350 Công nghệ thông tin 3 k55 Nguyễn Trọng Vinh
1420926 CNTT3 55 Nguyễn Thị Thuật
1309787 #N/A Ngô Công Tráng
1304198 CNTT2 54 Lê Duy Huy
1408038 #N/A Mai Thị Tình
1307052 Công nghệ thông  tin 2 k54 Vương Xuân Thị Nụ
1409399 CNTT4 55 Đinh Ngọc Vũ
1306984 CNTT3  54 Khuất Thị Nhung
1403697 CNTT2  K55 Lưu Kim Huyền
1402806 CNTT 4 K55 Phạm Văn Hậu
1403549 Công nghệ thông tin 4 55 Lê Thế Huy
1307074 Công nghệ thông tin 3 54 Tạ Thị Ngọc Oanh
1405058  #N/A Nguyễn Văn Lực

Khoa Điện ĐT:

1301851 Vũ Thế Dũng Kĩ thuật TT & TT
1407566 Nguyễn Văn Thiện Tự động hóa và điều khiển
1328131 Nguyễn Huy Hoàng Kỹ thật điện từ và THCN 
1400040 Bùi Tuấn Anh Kỹ thuật TT & TT
1406261 Đinh Đăng Quang Kỹ thuật TT & TT
1303252 Nguyễn Thị Hằng Kĩ thuật viễn thông 1
1304877 Nguyễn Công Khang Kĩ thuật viễn thông 1
1305093 Đỗ Đình Khương  Trang bị điện & CN GTVT
1306898 Đàm Văn Nhân Trang bị điện & CN GTVT
1307191 Dương Thanh Phú Kỹ thuật viễn thông 1
1403627 Phạm Văn Huy Kĩ thuật TT & TT
1407159 Vũ Ngọc Thành Kĩ thuật TT & TT
1405570 Trịnh Phương Nam Tự động hóa và điều khiển
1408988 Nguyễn Xuân Tùng Tự động hóa và điều khiển
1421162 Nguyễn Văn Ý Tự động hóa và điều khiển
1409163 Chu Văn Tưởng Tự động hóa và điều khiển
1421124 Lê Sỹ Vấn Tự động hóa và điều khiển
1307290 Hà Thị Phượng Tự động hóa và điều khiển
1309998 Phạm Quang Trung Trang bị điện & CN GTVT
1405252 Kiều Văn Minh Tự động hóa và điều khiển
1428349 Nguyễn Văn Toàn Tự động hóa và điều khiển
1303539 Ngụy Thị Hiếu Kỹ Thuật Viễn Thông 1 
1303665 Nguyễn Đình Hinh Trang bị điện & CN GTVT
1310806 Nguyễn Anh Tú Kỹ thật điện từ và THCN 
1303180 Giáp Văn Hạnh Kỹ thuật viễn thông 1
1400116 Hoàng Đức Anh Tự động hóa và điều khiển
1402898 Nguyễn Văn Hiến Kỹ thật điện từ và THCN 
1407009 Trần Thị Thanh Hệ thống ĐK GT
1305631 Vũ Quang Linh Kỹ thật điện từ và THCN 
1402636 Phạm Khắc Hải Tự động hóa và điều khiển
1404143 Nguyễn Trọng Kết Kỹ thật điện từ và THCN 
1302106 Hoàng Mai Đạt Tự động hóa và điều khiển

 

 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang