Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo: Lịch và phòng Đại hội các chi đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ năm học 2016-2017

Đăng vào 07-10-2016 15:37 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1092

Thông báo: Lịch và phòng Đại hội các chi đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ năm học 2016-2017
Đoàn TN Trường Đại học GTVT                                                                                                                           Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
BCH LCĐ Khoa CNTT   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông báo: Lịch và phòng Đại hội các chi đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ năm học 2016-2017

1. Các tài liệu hướng dẫn thực hiện download tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/0B9n-A5OZ0NK5azlEdkR2VnpVbVk/view?usp=sharing

2. Lịch Đại hội chi đoàn các lớp Khoa CNTT và phòng Đại hội: 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang